Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Παραξενιές του καιρού
---------------------
Vagaries of the weather

Η φύση γύρω μας συνεχώς αλλαζει.
Ποτέ δεν ζήτησε την άδεια του ανθρώπου και ποτέ δεν θα το κάνει.
Καθε μέρα, νέα μέρα..
----------------------------------------------------------
Νature around us is constantly changing.
She never asked humans the permission and never will.
Each day, new day ..